Dragan Markovina: Usamljena djeca juga

Ovih dana, spaljuju se po Boki karnevali: Kapo Di Promese, Škarpelino Bopinko... Okupe se maškarani, optuže Karnevala za - poimence i decidno - sve šta im nije valjalo u protekloj godini, on brani neobranjivo, zavješta svoje imanje kome mu nedrago, a ovi ga osude i dva puta javno ubiju. Prvi puta - odsijecanjem glave, a…

Pavle Aleksić: Hartvorm

Bilo je jasno od priče "Novčanica od četrdeset devet dinara", koja otvara zbirku priča Hartvorm, da će malo šta na stranicama koje slijede biti i toplo i (do)rečeno. Sitnim godinama muke su daleko veće nego što bi se to dalo sagledati sa bezbjednije udaljenosti, pa kada ne nauče sa njima da se suočavaju, bezdno u…

Kotorske pričice o nasljeđu

Kotorske pričice o nasljeđu nastavak je razgovora koje sa svojom najmlađom publikom vodi Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor.  Ko su bili ljudi koji su gradili i slikali, istraživali i zapisivali, prikupljali i čuvali, vezli i kuvali, dizali iz prašine nakon zemljotresa, otkrivali iza krečnih slojeva, zajedno radeći na stvaranju i očuvanju kulturnog nasljeđa Kotora od…

Irske kratke priče, grupa autora

Iako zbirkama priča ne tražim neophodno zajednički nazivnik, a mnoge nastaju bez i najmanje želje autora da ih se uvezuje, ponekad se on nametne sam. Hajde da kažemo da bih čitanje ovog izbora irske kratke proze opisala riječima: iščašena ostrvljenost. Da, baš ona iz Donove "No Man Is an Island".  Opstaju ostrva i kao arhipelag,…

Berislav Blagojević: Nostalgija za nepostojećim

Ako je Monument, ranije objavljena zbirka kratkih priča Berislava Blagojevića, imaginaciju i uzemljenje tražio u čitalačkom i istraživačkom iskustvu obojenim crtanjem onih sasvim ličnih itinerera jednog grada, možda bi se moglo reći da građa priča okupljenih pod naslovom Nostalgija za nepostojećim, svoje sokove crpi u želji, pa čak i više - potrebi da se igra.…

Svetozar Koljević: Između zavičaja i tuđine

Mnogo sam voljela predavanja profesora Svetozara Koljevića! Kao i svi gostujući profesori na Filozofskom, držao je blok predavanja svakih mjesec-dva dana. Trebalo je govoriti o anglosaksonskoj književnosti i finom tkanju prevođenja poezije tokom tih dana u najnemogućnijim terminima, a zadržati interesovanje studenata. Kada bi se na oglasnoj tabli pojavio bijeli papir sa obavještenjem o njegovom…

David Albahari: Hoćemo još malih priča, još, još i još

Zbirka priča "Hoćemo još malih priča, još, još i još" igralište je Davida Albaharija. Da SVE može da bude priča već je jasno, kao i to da autor gradi svoju kratku prozu oko mikroverzuma beznačajnosti, odnosa, osjećanja koja u nama pobuđuju ljudi, riječi, situacije, pojave, nedostajanja. Male priče za Zrenjanin, Male priče o starosti, Priče…

Vladimir Petrović: Kako postajemo ono što smo postali

Čud(oviš)no je biće čovjek. Otkako uspravljeno hoda, vizuelno su mu dati sklad i funkcionalnost tijela, ali osobenošću i karakterom neodređena pojavnost, još dodatno oneobičena i skrivena krpama kojima se umotava. Umjetnički svijet slikara Vladimira Veličkovića najvećim dijelom počiva na istraživanju i predstavljanju figure čovjeka. Nekada je ona tek anatomski splet tkiva u pokretu, a nekad,…

Ivana Đilas: Kuća

Jednom, kada se okrenu leđa bezbrižnosti i svekolikoj sigurnosti sitnih godina, pa onaj samostalni život postane traganje netragom, šta mu je cilj? Kada se otisne i krene, gdje se tačno, (ako) i zašto zaustavlja? Negdje gdje se pogled sreće sa gustim krošnjama zelene tišine, treperavom zavjesom usamljene breze, monitorom podijeljenim na desetine prozora u tuđe privatnosti, ili…

Eri de Luka: Riječ protiv

Neko je negdje napisao da je strpljenje kada gutaš i kiselo i gorko, a na licu ti se ne vidi ništa. Ta misao me posjeti svaki put kada i pomislim na Erija de Luku. Nešto u njegovom neprihvatanju iskrivljene slike svijeta i sopstvenoj pomirenosti da postupa kako je jedino i moguće postupati čini ga, eto,…